Fällda älgar

   

September 2012

Kristian Larsson sköt en fjoling (oxe) på Backströms den 8/9-12

Kristoffer en tjurkalv på Backströms 9/9-12

Jarmo En kvigkalv på farsans hygge 9/9-12

Wåge sköt en kvigkalv på myren i skafferiet den 10/9-12

Andreas en kvigkalv på "Ove passet" 11/9-12

Mikael Ahlström en kvigkalv i "storkurvan" 13/9-12

 

 

 
 

HEM